Sådan bedømmes døråbningsretningen

I indgangsdørrækkefølgen vil der altid være nogle kunder, der ikke kan vælge den rigtige retning, forårsage installationsproblemer, nogle installatører vil også lave fejl.

Normalt er der fire åbne retninger: Venstre hånd indsving, højre hånd indsving, venstre hånd udsving, højre hånd udsving.Når man vælger den åbne retning af døren, normalt i henhold til ens vaner, er brugen af ​​glat den mest kritiske.

Personen står uden for døren og trækker udad, drejningen af ​​dørakslen er på højre side af døren.

Enkeltdør - Venstre hånd i sving

Folk, der står uden for døren til at skubbe indad, rotationen af ​​døren akslen på venstre side af døren.

Enkeltdør - Højrehåndsvinget

Folk, der står uden for døren og skubber indad, rotationen af ​​dørakslen på højre side af døren.

Enkeltdør - Venstrehånds udsving

En person står udenfor døren og trækker udad, dørakslens rotation er på venstre side af døren

Enkeltdør - Højre udsving

Personen står uden for døren og trækker udad, drejningen af ​​dørakslen er på højre side af døren.

Når en person står uden for døren, er dørens hængsel til højre (dvs. håndtaget er også til højre), og dørens hængsel er til venstre, det er til venstre.

Dørens åbningsretning

Retningen for åbning af døren kan opdeles i fire retninger: indre venstre, indre højre, ydre venstre og ydre højre

1. Venstre indre døråbning: folk, der står uden for døren, skubber indad, og dørakslens rotation er på venstre side af døren

2. Højre indre døråbning: folk, der står uden for døren, skubber indad, og dørakslens rotation er på højre side af døren

3. Venstre ydre døråbning: folk står uden for døren og trækker udad, og dørakslens rotation er til venstre for døren

4. Højre ydre døråbning: folk står uden for døren og trækker udad, og drejningen af ​​dørakslen er på højre side af døren

Sådan vælger du døråbningsretning

1. I henhold til deres egne vaner skal du først vælge den nemme retning

2. Døråbningen og bagdørsbladet må ikke blokere for adgangen til rummet

3. Den del af væggen, der er dækket af dørbladet efter åbning af døren, må ikke have kredsløbspanelet til at skifte indendørslampen

4. Dørbladet skal kunne åbnes helt og må ikke blokeres af møbler

5. Efter åbning bør dørbladet ikke være tæt på varme, vandkilde og brandkilde

6. Bemærk at dørbladet ikke må kollidere med vandspejlet og skabet efter åbning

7. Indgangsdøren skal åbnes udad, hvis forholdene tillader det


Indlægstid: 19-jun-2021